Windows Mobile

História

Asi od roku 1990 sa výpočtová technika dostala na úroveň, kedy ju bolo možné natoľko miniaturizovať, aby sme ju zobrali zo sebou kamkoľvek v podobe vreckového počítača. Ako odpoveď na stále sa zvyšujúci dopyt po operačnom systéme pre takéto zariadenia uviedla spoločnosť Microsoft na trh 19. 04. 2000 svoj prvý operačný systém pre mobilné zariadenia Pocket PC 2000, ktorý bol založený na Windows CE 3.0. Veľmi rýchlo si firma Microsoft uvedomila, že tento operačný systém sa veľmi rýchlo integroval do mnohých mobilných zariadení aj napriek tomu, že vo svojej prvej verzii bol značne obmedzený a preto sa rozhodli ďalej pokračovať vo vývoji a začali tento operačný systém vylepšovať a rozširovať. Približne od roku 2005 začala aj široká verejnosť používať "vreckové počítače". Microsoft práve v roku 2005 premenovala svoj operačný system pre mobilné zariadenia na Windows Mobile. V súčastnosti je najnovšia verzia Windows Mobile 6.5.5 , ktorá bola vydaná v januári 2010.

Pocket PC 2000: (rozlíšenie obrazovky 240x320 px, podpora IrDA, Pocket Office, Pocket Internet Explorer, Windows Media Player atď…)
Pocket PC 2002: (vylepšená grafika, možnosť personalizácie domovskej obrazovky, pridaná podpora pre GSM siete, terminálové služby, VPN spojenia, MSN Messanger, Pocket Outlok Windows Media Player 8 atď…)
Pocket PC 2003: (išlo o prelomovú verziu, boa dostupná v štyroch verziách rozdelených podľa funkcionality a samozrejme aj ceny "Phone edition, Profesional edition, Premium edition, SmartPhone", bola založená na Windows CE 4.2, výrazne vylepšená stabilita systému, pribudla podpora nových rozlíšení obrazovky až do VGA rozlíšenia a landscape režim, zariadenia mohli komunikovať pomocou Bluetooth alebo Wi-Fi, Windows Media Player 9)
Windows Mobile 5 (bola zmenená grafika, pribudla podpora .NET CF 1.0, možnosť uloženia dát do "Persistant Storage", Synchronizácia pomocou Microsoft Xchange - ActiveSync 4.2, podpora GPS modulov, Windows Media Player 10, Pocket Office bol nahradený Office Mobile, podpora microSDHC atď… )
Windows Mobile 6.0 (založená na Windows CE 5.2, podporuje rozlíšenie až do WVGA 800×480 px, podpora VoIP telefónie, vylepšená stabilita atď… )
Windows Mobile 6.5 (zmena v grafickom rozhraní, ktoré kladie veľký doraz hlavne na dotykové ovládanie atď…)

Vývojové nástroje a podporované jazyky

Na všetkých operačných systémoch s označením Pocket PC je možné spustiť iba aplikácie implementované v programovacom jazyku C++. Až pridanie podpory pre .NET Compact Framework 1.0 dovolila OS Windows Mobile 5 spúšťať aj aplikácie implementované v iných programovacích jazykoch. Samozrejme ostala zachovaná spätná kompatibilita. Je to možné najmä vďaka tomu, že .NET platforma obsahuje Common Language Runtime, ide o virtuálny stroj podobný Java Virtual Machine, ktorý vykonáva samotný bytekód do ktorého sú zdrojové súbory preložené pomocou kompilátora. Nezáleží na tom v akom programovacom jazyku bol pôvodne program implementovaný, vždy je preložený pomocou daného kompilátora do jednotného bytekódu. Celkovo .NET podporuje viac ako 30 programovacích jazykov medzi tie základné určite patria C#, C++, Visual Basic, Visual J# atď…

Najkomplexnejšie a najrobusnejšie vývojové prostredie pre vývoj aplikácie na mobilné zariadenia s operačným systémom Pocket PC alebo Windows Mobile je IDE Visual Studio od firmy Microsoft. Jeho aktuálna verzia, ktorá bola na slovenský trh uvedená 15.4.2010 je MS Visual Studio 2010, ktorá je dostupná v štyroch edíciach rozdelených podľa funkcionality ktorú ponúkajú, pričom cena najlacnejšej a funkcionalitou najchudobnejšej edície MS VS Profesional je v súčastnosti 799$. Samozrejme môže byť toto IDE použité nielen pri vývoji aplikácii pre mobilné zariadenia ale aj pre vývoj konzolových aplikácii a aplikácii s grafickým rozhraním spolu s Windows Forms aplikáciami, webovými stránkami, webovými aplikáciami a webovými službami ako priamo v strojovom kóde, tak aj v spravovanom kóde na platformách Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET, .NET Compact Framework a Microsoft Silverlight. Visual Studio obsahuje editor kódu podporujúci IntelliSense a refaktorovanie. Integrovaný debugger pracuje ako na úrovni kódu, tak aj na úrovni stroja. Podporuje jazyky prostredníctvom jazykových služieb, čo umožňuje, aby editor kódu a debugger podporoval akýkoľvek programovací jazyk. Medzi vstavané jazyky patrí C/C++, VB.NET a C#. Podpora ďalších jazykov ako Chrome, F#, Python a Ruby spolu s ostatnými môže byť pridaná jazykovými službami, ktoré musia byť nainštalované dodatočne. Minimálne požiadavky udáva výrobca :

  • 1,6 GHz procesor
  • 1024 MB RAM
  • 3 GB voľného miesta na HDD
  • DirectX 9 a minimálne rozlíšenie monitora 1280x1024 px
  • 32 bit Windows XP, Vista, Seven
  • 64bit Windows XP, Vista, Seven

Pokiaľ ide o licenčné podmienky vývoja a distribúcie .NET aplikácii, môžeme ich vyvíjať a distribuovať neobmedzene. Samozrejme, že musíme mať oficiálne zakúpenú verzia vývojového IDE. Čo môžeme získať digitálnym podpísaním našej aplikácie? Ak sme ochotný obetovať minimálne 99$ ročne, môžeme dosiahnuť to, že aplikácia nebude vyžadovať od užívateľa potvrdenie, že si je vedomí rizika, ktoré podstupuje nainštalovaním neoverenej a nepodpísanej aplikácie. No netreba zabúdať na to, že code signing iba hovorí, že daný kód je skutočne od vlastníka certifikátu. Aj podpísana assembly vám môže premazať pamäťové médium, alebo čo je horšie thrownuť exception.

Všeobecná charakteristika

Väčšina dnešných operačných systémov je viacúlohová čiže multitasking. Samozrejme sem patria aj operačné systémy pre mobilné zariadenia od firmy Microsoft. Naopak typickým príkladom jednoúlohového operačného systému je MS-DOS. Základné delenie je na skutočný multitasking, kedy je hardware počítača naozaj schopný v každom okamihu vykonávať viac úloh súčasne, a na zdanlivý multitasking, kedy sa dojem súčasného behu viacerých programov dosahuje tým, že sa tieto programy veľmi rýchlo v behu striedajú, ale v každom okamihu spracúva procesor jedinú úlohu. Práve túto zdanli Už prvá verzia Pocket PC 2000 bola viacúlohová no do budúcnosti firma Microsoft oznámila svoj zámer, že ďalšia verzia ich operačného systému Windows Mobile 7 bude už iba jednoúlohová čiže mono-task.

Operačné systémy vybudované na verzii Windows CE 5.0 čiže dnes najpoužívanejšie systémy WM 6.x podporujú maximálne 512 MB RAM a 4 GB virtuálnej pamäte. Počet podporovaných paralelných procesov sa zvýšil na 32 a počet paralelne spustených vlákien na 470. Všetky procesy dostávajú prioritu do 256 a podľa nej sa procesor uprednostňuje samotné procesy, ktoré sa prepínajú typicky v 25-100ms intervaloch. Každý proces si môže maximálne rezervovať 32MB pamäte. V ďalšej verzii Windows CE 6.0 je už možné spustiť paralelne 32 000 procesov a každý si môže alokovať až 1GB virtuálnej pamäte.

Hardware

CPU: (Celý OS je možné spustiť a optimalizovať pre viac druhov procesorov SH, MIPS, ARM a x86. Samozrejme, že samotných typov procesor je omnoho viac veď len procesov ARM je viac ako 80. Pre každý typ procesoru musí byť OS optimalizovaný aby podporoval všetky jeho funkcie a rozšírenia.)
RAM: (Windows CE 3+ podporuje maximálne 256MB RAM a jeden súbor môže mať maximálne veľkosť 32MB. Maximálna veľkosť alokovaných objektov je približne 4 000 000. Po spustení Windows CE sa vytvorí jeden 4 GB virtuálny adresný priestor. Ten je rozdelený do 33 slotov po 32MB.)
Flash pamäte: (Už od prvej verzie Pocket PC 2000 sú podporované pamäte typu CompactFlash a MultiMediaCard. Až verzia WM 5.0 začala podporovať pamäte typu microSDHC.)
Fotoaparát a kamera: (Prvým satelitným mobilným telefónom s kamerou bol v roku 2006 Thuraya SG-2520, ktorý mal OS Pocket PC 2003. Stalo sa takmer pravidlom, že každý nový mobilný telefón do tej doby je už vybavený fotoaparátom. V súčastnosti majú tieto fotoaparáty až 12 MPx.)
IrDA: (Už prvá verzia OS Pocket PC 2000 podporovala túto bezdrôtovú technológiu pre prenos dát medzi dvoma zariadeniami. Ide o prenos dát pomocou infračerveného žiarenia. Jej veľkou nevýhodou je, že zariadenia musia na seba vidieť a byť vzdialene maximálne 2 metere. Neskôr ju nahradila komunikácia pomocou Bluetooth.)
Bluetooth IEEE 802.15.1: (Bluetooth je bezdrátová komunikačná technológia pracujúca v pásme ISM 2,4 GHz,, ktorá slúži bezdrátovému prepojeniu medzi dvoma zariadeniami. Už OS Pocket PC 2003 podporoval technológiu Bluetooth. Od tej doby začali firmy implementovať do svojich mobilných zariadení skôr túto technológiu a začala zanikať podpora IrDa.)
WiMAX IEEE 802.16e: (Už operačný systém Windows Mobile 6.1 podporuje túto technológiu prenosu dát v pásme 2,5 - 2,7 GHz. Príkladom takéhoto telefónu je HTC MAX 4G, ktorý by mal byť prvým mobilným telefónom s podporou WiMax. Samozrejme, že aj všetky vyššie OS podporujú túto technológiu.)
4G - LTE - "Long Term Evolution": (Ide o ďalšiu generáciu prenosu dát vzduchom. Jej najväčšou výhodou by mala byť jej rýchlosť. V súčastnosti ešte nieje vydaný mobilný telefón podporujúci túto technológiu.)

Aplikácie integrované v OS

Už v prvej verzie OS Pocket PC 2000 je možné prehliadať dokumenty office *.doc alebo *.xls pomocou programu Pocket Office a prezentácie *.ppt pomocou Pocket PC PowerPoint. Mierna zmena prišla až v OS Windows Mobile 5 kde Pocket Office nahradil program Office Mobile. Veľkou výhodou operačného systému Windows Mobile je, že ak užívateľ používa na svojom PC operačný systém od firmy Microsoft tak ma k dispozícii takmer totožné grafické rozhranie pre prezeranie a editovanie office dokumentov ako na svojom stolnom počítači. Samozrejme nemôže chýbať kalendár s poznámkami či v prípade, že je operačný systém nainštalovaný na smartphone nechýba prehľadný editor SMS či MMS správ. Od OS Pocket PC 2002 bolo možné nainštalovať aj prehliadač pre *.pdf súbory no v novších OS Windows Mobile je tento software už inštalovaný. Po príchode nových fenoménov dnešnej doby ako "facebook", "youtube", "google apps (google maps atď…)" sa objavili aplikácie pre ich ľahšie sprístupnenie priamo v základnom menu samotného OS. Nemôže chýbať ani integrovaný E-Mail klient s podporou protokolov IMAP či POP3. Veľkou výhodou bývajú vopred vytvorené profily pre pripojenie na známe e-mail servery ako gmail.com alebo aol.com.

Synchronizácia dát

OS Windows: Samotnú synchronizáciu dát medzi mobilným zariadením a stolovým počítačom sa vždy snažili tvorcovia Windows Mobile udržať vo svojej réžii a tak pre tento účel vytvorili program ActiveSync. Ide o nástroj pre synchronizáciu prenosných mobilných zariadení so OS Windows Mobile. Funguje ako brána medzi počítačom, ktorý ma operačný systém Windows a prenosným zariadením, ktorá umožňuje prenos dát z aplikácii ako Outlook či Office dokumenty, obrázky, hudbu prípadne video. Od verzie programu ActiveSync 4.2 umožňuje tiež priamu synchronizáciu so serverom Microsoft Exchange Server čiže bezdrôtovú aktualizáciu e-mailov, údajov kalendára, úloh a informácií o kontaktoch – keď ste vzdialení od svojho stolného počítača. Aplikácia ActiveSync podporuje synchronizáciu počítačov prostredníctvom kábla USB, pripojenia Bluetooth a infračerveného pripojenia. Veľkou nevýhodou ActiveSync je nemožnosť vybrať iného poštového klienta ako Outlook od Microsoftu. Aktuálna verzia ActiveSync je 4.5.5.

OS MAC: Ak patríte k skupine ľudí, ktorá používa operačný systém od Applu - Mac OS X, môžete pre synchronizáciu využiť veľmi prepracovanú aplikáciu Missing Sync. Umožňuje synchronizovať všetky smartphone a Pocket PC zariadenia s Windows Mobile 2002 a vyšším. Podporované je pripojenia cez klasický USB káble ako aj cez bezdátovú technológiu Bluetooth. Missing Sync dokonca ponúka niekoľko funkcii, ktoré nezvládne ani ActiveSync. Ide napríklad o zálohovanie textových správ (SMS) alebo histórie hovorov. Missing Sync je dostupný v niekoľkých jazykových mutáciách, ale bohužiaľ chýba slovenský alebo česky jazyk.

OS Linux: SynCE je open source projekt vyvíjaný linuxovou komunitou. Existuje grafická verzia pre prostredie Gnome aj KDE. Zariadenie môžeme pripojiť pomocou klasického USB káblu alebo cez technológiu Bluetooth. Synchronizovať môžeme kontakty, kalendár, úlohy s najrôznejšími PIM aplikáciami v Linuxe. Ďalej nechýba podpora pre prácu so súbormi či inštaláciu CAB súborov. Pomocou ďalších utilít môžeme rovnako rýchlo a jednoducho zálohovať súbory z telefónu či konvertovať PWI/PSW súbory do OpenOffice formátu.

GUI

Ak sa rozhodneme si naprogramovať nejaký vlastný software môžeme si vybrať z viacerých programovacích jazykov a platforiem (Windows CE, .NET Compact Framework alebo J2ME). Vo všeobecnosti má najväčšie možnosti .NET CF a zároveň aj vývoj na tejto platforme je najjednoduchší. Ak ide o J2ME tak sme do značnej miery obmedzený tým, že Micro Edicia neobsahuje pokročilejšie grafické užívateľské rozhranie ako je napríklad Java Swing. V .NET CF máme k dispozícii takmer všetky bežne dostupné užívateľské komponenty ako napríklad: Button, CheckBox, ComboBox, RadioButton, TextBox, Label, Timer alebo Kalendár. Ich použitie je napríklad v IDE Visual Studio veľmi jednoduché, v podstate sa vyberajú iba zo zoznamu dostupných komponent a umiestňujú do návrhového formulára formou "Drag-And-Drop". Všetky tieto komponenty sú graficky pre užívateľa veľmi príjemné.

Ovládanie zariadení a vstupné prvky HID

Celý OS Pocket PC je primárne určený pre ovládanie pomocou "stylusu" čo je vlastne platové pero, ktoré je súčasťou mobilného zariadenia alebo pomocou dotyku prstom. Preto asi 90% všetkých zariadení, ktoré majú OS Windows Mobile nesmie chýbať podpora takéhoto ovládania čiže "touchscreen". Hlavne medzi zariadeniami typu smarphone sa občas vyskytol v minulosti model, ktorý nemal touchscreen obrazovku ale bol vybavený hardwarovou qwerty klávesnicou. Dnes je už každé nové mobilné zariadenie vybavené minimálne touchscreen obrazovkou a pre pohodlnejšie a rýchlejšie písanie býva dostupná niekedy aj plná hardwarová qwerty klávesnica. Odkedy Apple prišla ako prvá s ovládaním svojho smartphone iPhone pomocou akcelerometra čo je vlastne snímač polohy zariadenia v 3D - ose stala sa táto technológia veľmi populárnou a aj tvorcovia OS Windows Mobile museli túto technológiu implementovať v svojom OS. Každý používateľ mobilného zariadenia určite ocení keď pri otočení zariadenia o 90° sa celá obrazovka taktiež otočí o 90°. Medzi vstupné zariadenia určite môžeme ešte zaradiť napríklad aj čítačky čiarových kódov, ktoré môžu byt pripojené k zariadeniu pomocou IrDA, Bluetooth alebo Wi-Fi.

Komerčné aplikácie, free aplikácie

Na internete existuje nespočetne veľa stránok, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom zadarmo sťahovať aplikácie pre Windows Mobile. Často je samotné stiahnutie podmienené registráciu na ich stránke ale takmer vždy ide o bezplatnú registráciu. Na týchto stránkach sa dajú nájsť rôzne aplikácie či už sú to hry, konzolové aplikácie ako SSL klienti, nástroje pre úpravu samotného OS napr RegEdit, prehrávače hudby či videa a mnohé ďalšie. Ak na týchto stránkach nenájdeme aplikáciu, ktorú potrebujeme máme ešte možnosť pozrieť na internete či podobné aplikáciu nevyvinula nejaká softwarová firma a neponúka ju svojim zákazníkom za poplatok. Medzi podobné aplikáciu určite patria GPS navigácie. Ak sa nám nepodarí nájsť už hotovú aplikáciu tak máme ešte možnosť si ju naprogramovať sami alebo tým poveriť nejakú firmu, ktorá sa zaoberá vývojom softwaru pre mobilné zariadenia. Ide hlavne o robusné vnútropodnikové aplikácie ako napríklad evidencia tovaru v sklade atď…

Efektivita ovládania zariadení

Do veľkej miery rýchlosť ovládania samotného zariadenia závisí na samotnom užívateľovi. Bude rozhodovať ako technicky je zdatný či ako dlho vlastní zariadenie a je zvyknutý na daný typ ovládania zariadenia. Samozrejme, že napríklad užívateľ bez skúseností s dotykovým monitorom si musí zvyknúť na tento druh ovládania zariadení. Na mobilnom telefóne HTC Diamond 2 s operačným systémom Windows Mobile 6.5 a prostredím TouchFlow, ktoré zjednodušuje ovládanie telefónu pomocou prstu sa vám podarí napísať SMS správu, poznámku do kalendára spustiť hru alebo internetový prehliadač veľmi rýchlo.

Napísanie SMS: (Start->Správy->Ponuka->Nová->SMS) odhadovaný čas, ktorý by mal priemerne zdatnému užívateľovi stačiť je okolo 5-7 sekúnd. Ďalej to už iba záleží na počte znakov v správe, rýchlosti písanie samotnej SMS a od použitia služby T9 pre zjednodušenie a urýchlenie písania textu.
Poznámka v kalendary: (Start->Kalendár->Výber dňa->Nová udalosť) odhadovaný čas, ktorý by mal priemerne zdatnému užívateľovi stačiť je okolo 4-6 sekúnd. Samotná udalosť ma relatívne veľa užívateľských nastavení no stačí vybrať čas, zadať text a následne uložiť.
Spustenie FaceBook alebo Youtube: (Start->FaceBook | Youtube) odhadovaný čas, ktorý by mal priemerne zdatnému užívateľovi stačiť je okolo 3-5 sekúnd. Ide o dve najčastejšie spúšťané služby cez mobilný telefón na internete a preto ich samotný operačný systém má umiestnené priamo v menu OS.

Podpora H.263 a 3D grafiky

H.263 (video kodek): pôvodne bol koncipovaný ako úzkopásmový kódek pre videokonferencie. Svoje uplatnenie našiel ale aj v aplikáciach ako YouTube, GoogleVideo atď… Tento kódek podporuje OS Windows Mobile od verzie 5.

3D podpora: Windows Mobile podporuje 3D akceleráciu od verzie 5:

  • Direct3D - Ide o menný priestor, ktorý je podmnožinou DirectX 9, ktorý je určený pre desktopové počítače a aplikácie. Avšak fukncionalitou zodpovedá viac DirectX 8. Najväčšie rozdieli sú v nedostatočnej podpore pixel a vertex shaderov, pretože mobilné zariadenia v súčastnosti nepodporujú tieto vlastnosti.
  • OpenGL ES - ide o štandard pre 3D akceleráciu na Embedded zariadeniach. Aktuálna verzia je OpenGL ES 2.0. OpenGL ® ES je a low-level API pre vstavané moderné grafické procesory v dobre definovaných profiloch OpegGL. Poskytuje low-level programovacie rozhranie pre aplikácie s grafickým rozhraním. Táto norma 3D grafického API pre embedded systémy umožňuje implementovať cenovo dostupné a výkonné aplikácie a hry s pokročilých 3D grafických rozhraním vo všetkých mobilných a embedded platformách. Vzhľadom na to, že OpenGL ES (OpenGL Embedded Systems) je založená na OpenGL, žiadne nové technológie niesu potrebné.

Podporované souborové systémy

Pôvodná File Allocation Table (FAT) umožňovala modifikovať súbor, pričom operácia mohla byť ukončená nekorektne a tak mohol byť poškodený samotný modifikovaný súbor. Napríklad keď sa vybije akumulátor alebo vyberieme pamäťové kartu počas zápisu na ňu. Windows CE 6.0 implementuje podporu vylepšenej TFAT (Transaction Save FAT), ktorá stabilizuje súborový systém a zabezpečuje, že systém súborov nebude pri náhlom prerušení porušený. TFAT pracuje s dvoma kópiami FAT tabuľky, FAT1 tabuľku, v ktorej sa vykonávajú bežné operácie tabuľky a FAT0, ktorá je stabilnou kópiu poslednej známej funkčnej FAT tabuľky. Zmeny FAT0 sú vykonané, až keď prebehli všetky transakcie úspešne. Ak transakcia neskončí správne, je súborový systém v rovnakom stave ako pre začatím transakcie. Potom, čo sú všetky transakcie úspešne dokončené, FAT1 tabuľka sa skopíruje do FAT0. Teoretický limit pre TFAT je 2 TB, s 512 byte sektormi. Súborových systémov bol testovaný až na 500 GB. TFAT vyžaduje špecifické ovládače určené pre daný typ média, na ktorom je prevádzkovaný. Súbor TFAT systém je najvhodnejší pre nevymeniteľné médiá, ako sú NAND a NOR flash pamäte. No samozrejme, že môže byť použitá aj na vymeniteľných médiach.

Cena zariadení, dodávaná batéria, výdrž batérie

Mobilné zariadenie Trhová cena Dodávaná batéria Výdrž batérie (Hovor/Standby)
HTC Touch HD2 (Leo) 576 € Li-Ion 1230 mAh 380 min. / 490 hod.
Samsung Omnia II i8000 412 € Li-Ion 1.500 mAh 400 min. / 430 hod.
Gigabite GSmart MS802 234 € Li-Ion 1300 mAh 240 min. / 150 hod.
Sony Ericsson Xperia X2 497 € Li-Ion 1500 mAh 300 min. / 280 hod.
Garmin Asus M20 265 € Li-Ion 920 mAh 240min. / 260 hod.
Acer beTouch E100 259 € Li-Ion 1140mAh 300 min. / 400 hod.
HP iPAQ 910c Business Messenger 356 € Li-Pol 1940 mAh 450 min. / 250 hod.
LG eXpo 178 € Li-Pol 1500mAh 180 min. / 80 hod.

Virtuální stroje a platformy (Java, JavaFX)

J2ME (Micro edition): OS Windows Mobile podporuje virtuálny stroj pre programovací jazyk Java no aplikácie musia byť implementované pre obmedzenú verziu J2ME. J2ME a J2SE sa nelíšia v jazyku, ale v dostupných aplikačných programových rozhraniach API. Oproti klasickej J2SE, ktorá sa používa na stolných počítačoch, platí pre programovanie aplikácií niekoľko obmedzení. Najmä v rýchlosti zariadenia, ktorá je niekoľkonásobne nižšia, veľkosti pamäte, malý displej pre zobrazenie dát, obmedzený počet farieb na displeji, rýchlosť pripojenia internetu atď. Okrem týchto obmedzení sú ale naopak do J2ME pridané podpory rôznych technológii ako napríklad Bluetooth, IrDA, či možnosť snímania obrázku z integrovaného fotoaparátu. J2ME nie je jedinou entitou, ale súborom špecifikácii, ktoré definujú určitú časť platformy. Každá z nich je použiteľná pre určitú podmnožinu celej kolekcie spotrebičov. Podmnožina úplného programovacieho prostredia pre určité zariadenia je definovaná jedným alebo viacerými profilmi, ktoré rozlišujú schopnosti konfigurácie. Konfigurácie a profily závisia na povahe daného hardwaru a cieľovej oblasti trhu.

JavaFX Mobile: je aplikácia JavaFX platformy pre mobilné zariadenia. JavaFX má za cieľ priniesť bohatý mediálny obsah do mobilného telefónu a je určená pre podporu na mnohých platformách. Všetky aplikácie môžu byť vytvorené v rovnakom jazyku ako na stolnom počítači čiže JavaFXScript alebo JavaFX. Tento koncept zabezpečuje, že môžu byť použité napríklad rovnaké grafické prvky ako pri desktop aplikáciach. Integráciu s JavaME je zase zabezpečená podpora pre základné prvky telefónu ako Bluetooth, GPS, fotoaparát, súborové systémy alebo akcelerometre. Aktuálna verzia je JavaFX Mobile 1.2.

Rozšiřující zařízení compactFlash, barcode, RFID

Barcode (čiarový kód): Či už ide o 1D alebo 2D čiarové kódy vo všeobecnosti ich môžeme prečítať a rozpoznávať dvoma spôsobmi. Prvý a najpoužívanejším je pomocou optického snímača, ktorý môže byť pripojený k zariadeniu pomocou IrDA, Bluetooth alebo Wi-Fi. Ak sa rozhodneme pre tento druh snímania čiarových kódov musíme si zakúpiť samotný skener a zakúpiť software pre OS Windows Mobile, ktorý nám bude ovládať skener. Druhý spôsob využíva fotoaparát a po odfotení čiarového kódu sa ho snažíme rozpoznať špeciálnym softwarom. Na internete je množstvo podobných programov pre OS Windows Mobile, jedným s nich je napríklad Barcode Scanner 1.0. No veľkou nevýhodou je ich dosť vysoká cena.

RFID (Radio Frequecy IDentification): ide o identifikačný prvok na identifikáciu (nie len) tovaru, pracujúci vo vysokofrekvenčnom pásme. Mal by byť pokračovateľom systému čiarových kódov. Každý RFID prvok sa skladá z antény, transceivera a transpondéra. Anténa slúži na príjem a vysielanie signálu, transceiver umožnuje komunikáciu s čítačkou a transpondér najzložitejšia časť RFID obsahuje samotné funkcie, ktoré má daný prvok plniť. Na internete sú dostupné mnohé programy, ktoré túto technológiu implementujú práve v operačnom systéme Windows Mobile 5 a vyšších verziách alebo v Windows CE. Samozrejme podobné aplikácie niesu freeware. Jedným s takýchto programov je napríklad BizTalk RFID Mobile priamo od firmy Microsoft, ktorý ponúka kompletnú správu podnikového skladu atď…

CompactFlash: už prvá verzia OS Pocket PC 2000 podporovala ukladanie dát na tento typ pamäťových kariet.

Porovnání výkonu nějaké aplikace na všech platformách (benchmarky ?)

Pre porovnanie výkonu platformy Windows Mobile s inými platformami pre mobilné zariadenia sme pre každú z platforiem implementovali rovnaké testy. Pre Windows Mobile si môžete stiahnuť tento program TU. Aplikácia obsahuje testy: Ackermann's Function, Array Access, Fibonacci Numbers, Heapsort, Matrix Multiplication, Nested Loops, Sieve of Erathostenes, Statistical Moments. Zdrojové kódy testov sú uvedené na stránke http://dada.perl.it/shootout/. Aplikácia bola testovaná v emulátore aj reálnych zariadeniach. Testy boli realizované pre hodnoty: Hodnoty Testu. Výsledky testu pre jednotlivé zariadenia:

Windows Mobil 6 Classic Emulator: Intel Core2Duo P7570 2,26GHz, RAM 4GB, OS Windows 7 32bit Výsledky Testu
MiTEC Mio 701: Intel PXA270, 520 MHz, RAM 64MB, OS Windows Mobile 5 Výsledky Testu
HTC Diamond 2 : Qualcomm MSM7200A, 528 MHz, RAM 288MB, OS Windows Mobile 6.5 Výsledky Testu
BWM_01.jpgBWM_02.jpg

VoIP - Voice over Internet Protokol

Jedná sa o telefóniu, ktorá je prenášaná cez packetové siete založené na IP. V súčastnosti je asi najznámejším VoIP protokolom Skype. Ten je ale bohužial propiertárny. Preto existuje iba jeden klient pre túto službu a to práve od firmy Skype Technologies S.A., ktorá protokol Skype vyvinula. Omnoho menej známejšie no zato robusnejšie sú protokoly SIP a H.323, ktoré sú vyvíjané ako OpenSource projekt. Samotná podpora VoIP telefónie pribudla v operačnom systéme až od verzie Windows Mobile 6. Ako som už spomenul pre prokotol Skype je dostupný iba jeden klient no existuje ešte alternatívny klient Fring. Fring je bezplatná aplikácia pre mobilné telefóny so OS Windows Mobile alebo Symbian, ktorá umožňuje byť online cez Wi-Fi, prípadne dátové pripojenie na Skype, GTalk, MSN, SIP a iných AIM službách. Ak Vám niekto zavolá na Váš Skype, prijmete kľudne Skype hovor akoby ste normálne telefonovali. Môžete používať aj Skype chat, prípadne chatovať na MSN a podobne. Táto aplikácia ponúka zdieľanie telefónneho adresára, Skype kontaktov, AIM kontaktov či kontaktov na SIP účte. Samozrejme existuje celá rada ďalších programov cez, ktoré môžete telefonovať cez účet SIP no podpora pre protokol H.323 je veľmi slabá. Keďže všetky nové riešenia sú už budované na SIP a nie na H.323 je predpoklad, že vývoj klientov pre H.323 už vôbec ani nenastane.

Budúcnosť platformy, rozšírenie medzi užívateľmi

Spoločnost Microsoft 15.02.2010 predstavila svoj novy operačný systém, ktorý by mal byť nástupcom WM 6.5 a bude ním Windows Phone 7. Windows Phone 7 Series je postavený na úplne novom jadre, čo prináša zmenu celého prostredia. Klasické prvky, ako ponuka Štart alebo úprava položiek na Today obrazovke sú preč. Inak samotný systém sa inšpiroval prostredím prehrávač Zune HD. Windows Phone 7 Series bude určený iba pre kapacitné displeje. Ponúkne tiež ovládanie hlasom. Samozrejme nebude chýbať Word, Excel a ani PowerPoint, OneNote alebo Outlook. Aplikácie ostali trochu zahalené rúškom tajomstva, i keď sa už nahlas špekuluje o jedinom zdroji a tým bude MarketPlace. Z iného miesta by ste legálnym spôsobom nemali do svojho zariadenia softvér inštalovať. Predchádzajúce verzie Windows Mobile ostanú bezo zmeny, no kompatibilita aplikácii nebude vraj zachovaná. Podľa informácií, ktoré sú dostupné na internete nebude nový operačný systém podporovať kopírovanie textu medzi aplikáciami. Noví potenciálni majitelia telefónov so systémom Windows Phone 7 tak môžu zabudnúť na funkciu kopírovania textu do „clipboardu”, ktorá bola samozrejmosťou pri operačných systémoch Windows Mobile. Okrem odstránenia multitaskingu, či flashu je tu tak ďalšia podobnosť s iPhone, ktorú však bežní používatelia opäť nemusia veľmi oceniť.

Windows Mobile sa pomaly začína vytrácať z mobilných zariadení, teda PDA a inteligentných telefónov. Mobilnú verziu svojho operačného systému akoby Microsoft opúšťal, vytláča ho konkurencia. Podľa číselných údajov zverejnených spoločnosťou Net Applications klesol trhový podiel Windows Mobile asi o tretinu bodu, pričom uvoľnené miesto zabrali Apple iPhone a Google Android. Pre softvérovú spoločnosť Microsoft to určite nie sú dobré správy hlavne v poslednom čase, keď mobilné operačné systémy zažívajú veľký boom. V súčastnosti má OS Windows mobile na trhu približne 9% zastúpenie. Určite sa bude spoločnosť Microsoft tento nepriaznivý trend zvrátiť v svoj prospech svojim novým OS Window Phone 7. Podľa informácií od spoločnosti iSuppli používa Windows Mobile v súčasnosti 27,7 miliónov smartphonov, pričom v roku 2013 to má byť už 67,9 mil. V tomto roku by podľa uvedenej predpovede mal mať Windows Mobile podiel na globálnom trhu so smartphonmi 15%.

Literatúra

[http://www.brighthub.com/computing/windows-platform/articles/1295.aspx]
[http://wiki.verkata.com/en/wiki/Microsoft_Windows_Mobile]
[http://www.startvbdotnet.com/dotnet/languages.aspx]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio]
[http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions]
[http://www.jeff.wilcox.name/2010/02/codesigning101/]
[http://staff.iha.dk/ma/Files/Windows%20Mobile.pdf]
[http://www.pocketables.net/2009/02/samsung-swdm100-wimax-mid-runs-windows-mobile.html]
[http://msdn.microsoft.com/en-us/windowsembedded/ce/aa714536.aspx]
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms918032.aspx]
[http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=B3820531-2256-42ED-9A2F-BC76FC4D9A98&displaylang=sk]
[http://smartmania.mobilmania.cz/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=1026]
[http://www.fring.com/default.php]
[http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/devices/default.mspx]
[http://acethought.com/MobileH263Encoder.html]
[http://www.khronos.org/opengles/]
[http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa915463.aspx]
[http://www.microsoft.com/biztalk/en/us/rfid-mobile.aspx]
[http://www.topshareware.com/barcode-reader-software-windows-mobile/downloads/1.htm]
[http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1567398/windows-slide-continues%20]
[http://www.itnews.sk/temy/windows-7/2009-10-08/129489-windows-mobile-7-pomozu-microsoftu-zvysit-podiel-na-smartphonoch]

Bc. Róbert Taraba

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License